Příměstský tábor

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Pozvánka na výroční členskou schůzi

Výroční členská schůze se bude konat 3. čtvrtek v měsíci dubnu tedy dne 19. dubna 2018 v 17. hod. v klubovně TJ na Brněnské přehradě. Podrobnější informace naleznete zde: http://www.rapidbrno.wz.cz/?attachment_id=761

Žádáme všechny členy TJ o dochvilnost!!!

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Setkání zákonných zástupců LT Bic Techno 293

Setkání rodičů před začátkem sezóny se koná 12. dubna 2018 v 17. hod. v klubovně TJ Rapid na Brněnské přehradě.

Na setkání s Vámi bychom chtěli projednat hlavní záměry a úkoly nadcházející sezóny 2018. Půjde o organizaci tréninků, o rozdělení našich mladých nadějí do výkonnostních družstev, jejich vybavení sportovním materiálem TJ, které stvrdíme podpisem smluv o zapůjčení. Dále projednáme další nezbytné náležitosti týkající se letošní sezóny, především účast na pohárových soutěžích, soustředění na Velkém Dářku a další.

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Jarní brigády

s přícházející sportovní sezónou přicházejí také naše oblíbené jarní brigády v následujícíh termínech:

14. 4. 2018

21. 4. 2018

28. 4. 2018

5. 5. 2018

začátek je v 9:00. Vypsání nalezdete zde: http://www.rapidbrno.wz.cz/?attachment_id=73

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Závěr sezóny

Pomalu končí závodní sezóna a proto bude vhodné se sejít a společně se zamyslet nad tím, jaká byla. Chci proto všechny závodníky TJ Rapid pozvat na Závěr závodní sezóny, který se uskuteční v klubovně v sobotu 14. 10. 2017 v 15 hod. Občerstvení je zajištěno. Předpokládám, že se společné sezení protáhne do pozdních hodin, počítejte proto prosím s eventuálním přespáním na loděnici.

Zároveň Vás chci požádat, aby jste s sebou přinesli získané trofeje, především medaile z ME a MČR. Chtěli bychom pořídit kvalitní foto k prezentaci našich výsledků.

Dále chci požádat ty z Vás, kteří mají zapůjčený sportovní materiál, aby jste jej předali ke společnému uskladnění. Přejímka zapůjčeného materiálu se uskuteční rovněž 14.10. 2017 od 13 hod. V případě nepříznivého počasí proběhne v klubovně. 
Zároveň Vás chci informovat, že v tomto termínu bude v celém areálu loděnice probíhat teambuilding, který skončí v 17 hod. Proto bude nutné ponechat do té doby naše vozidla na parkovišti a po skončení je umístit na vhodná místa k přenocování.
Předem děkuji za pochopení a za celý trenérský tým se těším na setkání s Vámi.
J. Vykydal, předseda TJ Rapid Brno.   
Posted in Nezařazené | Leave a comment

Starobrno Cup a Krajský přebor

Termín konání: 27. – 28. 5. 2017

Místo konání: Brněnská přehrada

Pořadatel: TJ Rapid Brno

Hlavní sponzor: Pivovar Starobrno

Závod je otevřen pro závodníky lodní třídy RAC a BIC. Staetovné činí 400 Kč, přihlášky se přijímají  27.5. 8:00-9:30, závodníci se mohou předem zaregistrovat na webu ČSJ (www.sailing.cz). Předpokládaný čas vyzývacího znamení první rozjížďky je v sobotu v 11:00.
Vypasání závodu

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Členské příspěvky a poplatky na sezónu 2017

Nutno uhradit do 31.5. 2017. Číslo účtu: 2200554146/2010, var. symbol – registrační číslo, nebo do textu pro příjemce jméno člena oddílu.

V případě nezaplacení do tohoto termínu bude za každý měsíc prodlevy přičteno 10% navýšení z celkové sumy.

Členské příspěvky:
– do 12 let………100 Kč
– do 18 let…….1000 Kč
– dospělí ……..2000 Kč
Poplatky 2016:
– Skříňka 150,-
– Sportovní materiál (prkno, lodě) 500,-
– Současné karavany vč. el. 1.500,-
– Nově postavené karavany vč. el. 5.000,-

– Sezonní letní stání vč. el 500,- / týden

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Výroční schůze

Nazdar přátelé,
jménem Výkonného výboru TJ Rapid Brno, z. s. si Vás dovoluji pozvat na naši výroční členskou schůzi (viz. příloha). Schůze je volební a tak věřím, že si každý udělá čas, aby se jí mohl zúčastnit.

Dále:
Počátkem května 2017 proběhnou na SPS Přerov zkoušky Vůdce malého plavidla. Pokud má někdo z Vás zájem, sdělte to Jardovi Vykydalovi. 

 

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Jarní brigády

Nazdar přátelé,

s příchodem jara přichází opět naše povinnost, postarat se o náš krásný sportovní stánek a připravit jej na sezónu 2017. Jménem Výkonného výboru TJ Vás zvu na jarní brigády 2017 / viz příloha /. Věřím, že všichni přiložíte ruku k dílu, abychom loděnici připravili co nejlépe.

S pozdravem  J. Vykydal, předseda TJ Rapid Brno

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Máme mistra světa v těžkých